Kurucular

Mesut TORAMAN
1974 yılında İTÜ Maden Fakültesini bitirdikten sonra, TKİ Garp Linyitleri Müessese Müdürlüğünde sırasıyla Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Mühendisliği, Sondaj Mühendisliği, Hazırlık İşleri Mühendisliği, Ocak Mühendisliği, Bölüm Mühendisliği, Marmara Linyitleri Müessese Müdürlüğünde; Üretim Baş Mühendisliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Baş Mühendisliği ve Şube Müdür vekilliği görevlerinden sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Yerel Gündem 21 Şube Müdürlüğü, Hizmet Güvence Birim Sorumluluğu ile Mahalle Hizmet Odaları Koordinatörlüğü görevinden emekli olduktan sonra EMPET Metaruloji Genel Koordinatörlüğü, görevlerinde bulundu.
Halen kurucusu olduğu İSGDEM’de Genel Koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Mümin ERGÜL
1980 yılı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünü mezunudur.
1980-1984 Zonguldak/Çaycuma Endüstri Meslek Lisesinde Atölye Öğretmenliği, Müdür Yardımcılığı, Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 1984-1986 yıllarında Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesinde Tesviye Atölyesi Öğretmenliği yaptı.
1986-2001 yıllarında TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de Üretimde vardiya sorumlusu, İnsan Kaynaklarında Eğitim Uzmanlığı ve İş Güvenliği Departmanında İş Güvenliği Uzmanı olarak çalıştı.
2001-2005 yıllarında FIAT-GM Powertrain Ltd.Şirketinde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalıştı. Endüstride geçen 20 yıllık bilgi ve tecrübeleri ışığında hazırladığı “İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Uygulamaları” adlı basılı kitabı mevcuttur.
isguvenligiuzmanı.com şirketinin kurucusu olup, halen İş kazalarında Bilirkişilik yapmaya devam etmektedir.

 

Talat BAYKAL
1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Yüksek Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra, ADL “Alpagut Dodurga Linyitleri İşletmesi İşletmesinde Ocak Mühendisliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendisi, daha sonra 1986 yılında MLİ Marmara Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü, Orhaneli Bölge Müdürlüğünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendisi ,BLİ, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendisi, daha sonra da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mühendisi olarak çalışmalarını yürütmüş, ve bu görevinden 2006 yılında Emekli olmuştur.

 

Türker KAYIRAN
1981 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden, Maden Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1984 Yılından bu yana Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı, Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş olup, halen Başuzman olarak görev yapmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sınav neticesi vermiş olduğu A Grubu “İş Güvenliği Uzmanı” belgesi sahibidir.