Mevzuat Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

BİGDER İSG MEVZUATI KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 02/03/2019

Toplantı Yeri: İSGDEM

GÜNDEM

1- Tanışma 2-Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 3-Mevzuat Değişikliklerinin Görüşülmesi 4-İsg Mevzuatında Yapılması İstenen Değişiklik Önerileri

TOPLANTI TUTANAĞI

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları 
1-Komisyon toplantısının her ayın 1. ve 3. haftası, cumartesi günleri saat 14.00-16.00 arası yapılmasına ,toplantının yeri whatsapp grubundan paylaşılmasına,
2-Komisyonun 11 kişi ile sınırlandırılmasına,toplantı toplantıya katılan üyeler tarafından seçilen bir üye tarafından yürütülmesine,
3-Komisyon kararları BİGDER Yönetim Kurulu’na sunulur,yapılacak iş ve eylemler dernek yönetim kurulunun kararı ile gerçekleştirilir,alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmadan kamuoyuna paylaşılmamasına,
4-Toplantı tutanakları komisyon üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine whatsapp grubu ile iletilmesine,
5-İSG Mevzuatı Geliştirme Grubu adı altında gmail grubu oluşturulmasına ,grup moderatörlerinin komisyon üyelerinden oluşmasına ve gruba herkesin sınırlama yapılmadan katılmasına olanak sağlanmasına,grupta yalnız İSG Mevzuatı Değişiklik önerisinin yapılmasına , grup kararlarına aykırı paylaşım yapanların gruptan çıkarılmasına,
6-BİGDER’in çağrısı ile BURSA YEREL İSG KONSEYİ’nin kurulmasına,konseyde isg mevzuatı önerilerinin daha geniş bir platformda tartışılarak takip olunmasının önerilmesine ve konseyde meslek odaları, sendikalar, STK temsilcileri ile gönüllü katılımcılar ve hemşehrilerden oluşmasına,
7-Mevzuatta yapılan değişikliklerin hukuka aykırı olanları ile uygun görülmeyenler için derneğin hukuki ve
demokratik  mücadelesi için önerilerde bulunmasına,
8- 2 mart 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmeliklerin komisyon üyelerince incelenip gmail grubumuzda tartışılmasına karar verilmesine
9- Whatsapp grubuna Mesut Toraman tarafından gönderilen 10 maddelik önerilerin komisyon üyeleri tarafından incelenerek görüş ve önerilerin gmail grubunda tartışılmasına
10-Mesut Toraman tarafından 2 mart günü TMMOB toplantısına sunulan 47 maddelik önerilerin de komisyon tarafından mail grubunda tartışılmasına
11- Bir sonraki toplantının 23.03.2019 Cumartesi saat 14.00-16.00 yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir
Mart 4, 2019

Etiketler: ,

Bir cevap yazın