TDP, Uludağ Üniversitesi, BİGDER Hibe programı çalıştayı

Bu proje Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ (IOHS) HİBE PROGRAMI

PROJE NEDİR?
• Proje, belirli bir yerde, belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe
ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine
yönelik faaliyetler bütünüdür.
• Projeler, belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan
açıklamaları kapsamalı, yani;
ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl (5N)
kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K)

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ
• Bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin
tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki tüm
aşamalardır.
• Aynı zamanda mantıksal çerçeve yaklaşımına dayanan
proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

PROJE TEMEL KAVRAMLARI
Hedef kitle
Projeden doğrudan ve olumlu bir şekilde etkilenen kişi ve gruplar,
ortakların çalışanları dahil.
Nihai (son) faydalanıcılar
Projeden, uzun vadede, toplum veya bütünüyle sektör düzeyinde
faydalanacak olanlardır.

BAŞVURU REHBERİ – ÖNEMLİ UNSURLAR
Öncelik Alanları;
 Madencilik sektörü
 Madencilik dışında kalan çok tehlikeli sektörler
Hedef Gruplar;
 Çok tehlikeli sektörlerde çalışan işçiler,
 Çok tehlikeli sektörlerde işverenler,
 Çok tehlikeli sektörlerde çalışan işçilerin aileleri,
 Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar),
 Üniversiteler,
 Madencilik, makine, metal, metalurji, elektrik ve elektronik,
kimya, inşaat, ziraat, denizcilik teknolojileri alanlarında eğitim
veren Mesleki ve Teknik Liseler

 

Bu projede Türk Psikologlar Derneği, Uludağ Üniversitesi ve BİGDER olarak iki ana branş olarak başvurularımızı yaptık.

Mart 4, 2019

Bir cevap yazın